Personuppgiftslagen, PuL

Vår tillämning och tolkning av personuppgiftslagen PuL, sker enligt riktlinjer från datainspektionen:

"Webbpublicering av fotografier betraktas i normalfallet som behandling av personuppgifter även om inga namn nämns. Sådan publicering kan uppfattas som integritetskänslig, särskilt om den rör enskildas privatliv eller avser foton på barn."

"Ett foto, som utan att avslöja privatlivet, avbildar en vuxen person på en plats som inte kan uppfattas som integritetskänslig och där bildtext eller annat inte heller gör att sammanhanget kan anses vara negativt och integritetskänsligt, kan normalt sett inte anses kränka den enskildes integritet."

Du har dock rätt att begära att en bild raderas från vår webbplats:

"Om någon motsätter sig att uppgifter om honom eller henne publiceras, och invändningen får anses vara sakligt motiverad, bör man undvika att publicera personuppgifterna på Internet även om de verkar vara harmlösa."

Skicka i så fall ett mail till : friafotografer


Bild är likställd med personuppgifter enligt PuL.
Texter hämtade från datainspektionen: http://www.datainspektionen.se/