06  Spekulanter på fisk  05  Nyfångad fisk  03  Bensinstation i Oman  04  Fiskemarknad 
02  Skymning i Oman  01  Gränsen till Oman frå Emiraterna