►Bästa hotellen i Alcudia

Alcúdia har i alla tider fallit offer för pirater och invaderande främmande makter. Periodvis har Alcúdia också under sin moderna historia varit nästan övergiven. Bristen på ekonomisk framgång har dock gjort att stora byggnadsprojekt inte blivit av och de gamla husen och den gamla stadsplanen med slingiga gränder och små torg har fått leva kvar. På 1970-talet vände dock lyckan och den turism som redan startat i början av 1900-talet tog fart på allvar. Efter en byggnadsboom under 1980-talet har staden sansat sig ordentligt. Man har insett att om man ska kunna locka till sig besökare så krävs det mer kvalitet än kvantitet. Stora satsningar har gjorts på en välfungerande infrastruktur, en ren miljövänlig stad med ett starkt fokus på säkerhet och trygghet. Idag har Alcúdia profilerat sig som en turistort med kvalitet för de som söker både avkoppling och aktivitet. Nattlivet är ytterst begränsat. Däremot har man anlagt en golfbana samt gjort stora satsningar på vandringsleder i den dramatiska naturen samt på cykelvägar genom landskapet. Kommunen har också gjort stora satsningar på att bevara den gamla staden innanför murarna. Idag är stora delar helt bilfria och restriktioner avseende nybyggnationer har införts. Till och med husens fasadfärg har begränsats till de kulturhistoriska färger som har gällt i staden. Elektroniska ljusskyltar, hög musik och andra moderna påfund är helt förbjudna.