► Billiga flyg till hela världen

Aleppo är en stad i norra Syrien. Med anledning av säkerhetsläget avråder UD sedan tidigare från alla resor till Syrien. Stora delar av landet är föremål för regelbundna strider och bombardemang. Dit hör t.ex. Aleppo.
Aleppo International Airport