►Bästa hotellen i Asjchabad

Asjchabad är huvudstaden i Turkmenistan. President Nijazov har förskingrat mycket av landets intäkter på omfattande renoveringar av Asjchabad, samtidigt som människor utanför huvudstaden lever i fattigdom. Turkmenistan är genomfartsland för narkotika från Afghanistan till Ryssland, samt för råvaror för herointillverkning till Afghanistan.
Ashgabat Airport