►Bästa hotellen i Aten

Athen är huvudstaden och största staden i Grekland. Staden är full med sevärdheter från antiken. Det finns flera stränder på Athens riviera. Athen har stora trafikproblem med bilköer och luftförorening, särskilt smogen. Atens geografiska läge leder till temperaturinversion, vilket har bidragit till stadens problem med avgaser och nedsmutsning.
Athens International Airport