►Bästa hotellen i Bamako

Bamako är huvudstad i Mali. Numera är antalet europeiska upptäcktsresande i Mali ganska få och till Bamako är det ännu färre som kommer. Staden drar till sig personer från landsbygden som söker efter arbete, inklusive illegala bosättare och temporär arbetskraft. Denna okontrollerade tillväxt orsakar betydande svårigheter i fråga om trafik, renhållning, tillgång till rent vatten, sanitet och föroreningar.  Säkerhetsläget i huvudstaden Bamako är relativt lugnt, men kan snabbt förändras. Beskjutningar av maliska säkerhetsstyrkor och egendom tillhörande FN och FN-kontrakterad personal har förekommit.
Bamako Senou International Airport