►Bästa hotellen i Béjaïa

Béjaïa är en hamnstad i Algeriet vid Béjaïabukten i Medelhavet. På grund av politiska spänningar finns ett fåtal turister i Béjaïa.

Soummam – Abane Ramdane Airport