►Bästa hotellen i Bryssel

Bryssel är huvudstad i Belgien. Bryssel är också huvudstad för EU samt säte för Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. I staden finns även NATO:s huvudkvarter. I Bryssel är språken franska och nederländska juridiskt jämlika, även om franska är helt dominerande i staden.
Brussels Airport