►Bästa hotellen i Cusco

Cuzco var huvudstad i Inkariket. Cuzco är en av Perus mest besökta städer. Försiktighet måste iakttagas vid resor i Peru. Riskfaktorer är bland annat bristande trafiksäkerhet, jordskred, oroligheter och brottslighet i form av överfall m.m. I Cuzco och andra större städer löper turister likaledes risk för rån och stöld.
Alejandro Velasco Astete International Airport