►Bästa hotellen i Douala

Douala är den största staden i Kamerun. Douala är belägen vid Wouriflodens utlopp i Atlanten. Brottslig verksamhet fortsätter att vara ett stort problem, särskilt i Yaounde, Douala och andra städer. Inbrott, beväpnade rån, stöld och hotelser är vanliga i dessa områden.
Douala International Airport