►Bästa hotellen i Fergana

Fergana är en av de yngsta städerna i Uzbekistan. Fergana har under 1900-talet haft stora etniska konflikter.
Fergana International Airport