►Bästa hotellen i Hannover

Hannover är sedan 1946 huvudstad i delstaten Niedersachsen i Tyskland. Det är en av världens ledande mässtäder och en viktig knutpunkt för nationell och europeisk trafik. Hannover bombades och skadades våldsamt under andra världskriget. Så gott som hela staden ödelades.
Hannover Airport