►Bästa hotellen i Kiev

►Mina bilder från Kiev

Kiev är huvudstaden och den största staden i Ukraina. Under andra världskriget drabbades staden åter av betydande förstörelse, men återhämtade sig snabbt under efterkrigstiden som den tredje största staden i Sovjetunionen. Kärnkraftsområdet i Tjernobyl ligger 130 km norr om Kiev. Bakgrundsstrålningen i Kiev håller sig inom de normala gränserna och utgör inte någon hälsorisk för resande.
Boryspil International Airport