►Bästa hotellen i Lagos

Lagos är den största staden i Nigeria. Lagos är en megastad med ett gytter av vägar- och brosystem samt myllrande folk- och marknadsliv. Brottsligheten, däribland inbrott och väpnade rån, har länge varit hög i Lagos och utgör ett hot mot välsituerade nigerianer och utlänningar.
Murtala Muhammed International Airport