►Bästa hotellen i Maseru

Maseru är huvudstad i Lesotho. Det finns inte mycket att se i Maseru, eftersom staden är i huvudsak en bas för expeditioner och resor djupare in i Lesotho. I Lesotho är 29 procent av befolkningen mellan 15 och 49 år hiv-smittade eller aidssjuka. Lesotho hör också till världens allra fattigaste länder. Per capita-inkomsten är  4 600 kronor om året.