►Bästa hotellen i Ottawa

Ottawa är huvudstaden i Kanada. Ottawa har en hög levnadsstandard och låg arbetslöshet. Ottawa har den högsta koncentrationen per capita av ingenjörer, forskare och invånare med doktorsexamen i Kanada.
Ottawa International Airport