►Bästa hotellen i Peshawar

Peshawar är en stad i norra Pakistan. För Pakistan har Peshawar stor strategisk betydelse som en framskjuten post mot Afghanistan.
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Pakistan.
Bacha Khan International Airport