►Bästa hotellen i Pisa

Pisa är en stad i västra Italien. Pisa är mest känd för sitt lutande torn. Staden är omgiven med stadsmurar, vilka har en längd av 10 km och omsluter i sydväst vid Arnos högra strand citadellet jämte vidsträckta trädgårdar.
Pisa International Airport