►Bästa hotellen i Rotterdam

Rotterdam är den näst största staden i Nederländerna och en av världens största hamnar. Rotterdam är inte bara världens största handelshamn, utan också en av de viktigaste inkörsportarna till EU. Metropolen har dock svårt att dra till sig turister, samtidigt som stadsborna har en tendens att flytta till stadens utkanter.
Rotterdam The Hague Airport