Atyrau Aue Joly

Atyrau Airways var ett flygbolag i Atyrau, Kazakstan
Den 13 juli 2009 blev Atyrau Airways upptagen i förteckningen över lufttrafikföretag som är förbjudna i EU. Kort därefter (i oktober), blev flygbolagets tillstånd återkallat.