Atyrau Aue Joly

Atyrau Aue Joly

var ett flygbolag i Kazakstan

Den 13 juli 2009 blev Atyrau Airways upptagen i förteckningen över lufttrafikföretag som är förbjudna i EU. Kort därefter (i oktober), blev flygbolagets tillstånd återkallat.