Sun Air

Sun Air of Scandinavia

ett flygbolag i Danmark

Det är ett regionalt flygbolag som bedriver flygtrafik i ett franchise-avtal med British Airways, därav bär bl.a. planen British Airways färger. Flygbolaget är helägt av Niels Sundberg och har 175 anställda.