Aden Airport

Aden International Airport är en internationell flygplats i Jemen.
Ankomster och avgångar

Alla reguljära flygförbindelser till Jemen har upphört som en följd av koalitionens flygattacker mot mål i Jemen.