► Ankomster och avgångar

Kalmar Öland Airport är en regional flygplats och ligger cirka 4 kilometer väster om Kalmar centrum strax intill väg E22. Flygplatsen är en av de få i Sverige som har mer än en landningsbana, vilket beror på att civilflyg och militärflyg från början fick varsin bana. Fram till 2006 drevs flygplatsen av Luftfartsverket, men därefter övertogs driften av Kalmar Kommun. Kalmar Airport ligger 5 km från Kalmar centrum och har runt 60 reguljära avgångar i veckan till Stockholm, Berlin och Göteborg samt chartertrafik till Grekland, Italien, Kroatien, Spanien och Turkiet.

► Billiga flyg till hela världen

► BRA

► SAS