Linköping City Airport

Den 1 april 2013 övertog Linköpings kommun den civila driften av Linköping City Airport, medan SAAB äger den övriga flygverksamheten. På Linköping City Airport arbetar drygt femtio personer med att underhålla och vidareutveckla flygplatsen samt serva de drygt 150 000 passagerare som årligen reser via oss (2014). Idag erbjuder vi, genom våra flygoperatörer KLM och SAS, dagliga avgångar till Amsterdam och Köpenhamn.
Ankomster och avgångar

KLM

Czech Airlines