London Heathrow Airport

Europas största och världens 3:e största flygplats räknat i antal passagerare per år. 2011 passerade över 69.4 miljoner passagerare flygplatsen. Heathrow byggdes ursprungligen som en bas för det brittiska bombflyget, men öppnade för civil trafik 1946. Fram till 1976 hade flygplatsen det officiella namnet London Airport. Heathrow är hemmabas för British Airways och BMI.
Ankomster och avgångar

Flygbolagen på flygplatsen