►Helle

En Hellekniv är gjord för att tåla de påfrestningar som en kniv utsätts för utomhus. Med en kniv från Helle så kan du vara säker på att dina krav på kvalitet och finish är uppfyllda.