►The Tiny Universe

The Tiny Universe har tagit fasta på att de tolv första månaderna på jorden ska bli mer stilfulla.
Bakom företaget står vännerna Maria och Johan som gärna designar plagg som är stirena men samtidigt med en smula humor.