►Hotell nära Anneberg

Anneberg är ett gammalt stationssamhälle längst Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö.