►Hotel Norra Vättern

Detta Best Western-hotell ligger i Askersund, 500 meter från den norra delen av Vättern. Askersund är en hamnstad vid Vättern och var före järnvägen en utskeppningshamn via Göta kanal av varor från den omkringliggande trakten, däribland Skyllbergs bruk. Ett bolag för båttrafik Göteborg-Askersund grundades 1850. Kajerna byggdes ut i mitten av 1860-talet.