►Boende nära Björbo


Björbo är en tätort i Gagnefs kommun i Västerdalälvens dalgång och utmed E16 (Västerdalsvägen) och riksväg 66