►Bredaryds Wärdshus

Bredaryds Wärdshus & Bryggeri ligger 20 km från centrala Värnamo och har ett eget bryggeri. Orten ligger vid Länsväg 152 och länsväg 153 samt vid järnvägslinjen Halmstad-Nässjö.