►Färna Herrgård

Färna är en gammal bruksort i Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län. Färna herrgård, som ursprungligen uppfördes 1776, är en gulvit reveterad timmerbyggnad. Flyglarna, som är byggda och utformade i samma stil tillkom troligen omkring år 1800. C J von Hermansson gav 1857 herrgårdens nuvarande utseende. Till herrgårdsanläggningen hör vidare tre bostadshus samt en inspektorbostad. Alla dessa är gulvita reveterade timmerhus. Herrgården ägs i dag av familjen Engström, som 2004 även köpte Karmansbo herrgård. Numera är herrgården en modern hotell och konferensanläggning. Vid herrgården startar motionsspåret, Grevens väg.