►Lättarps Gård

Forserum är en tätort i Jönköpings län belägen 15 km nordväst om Nässjö. Det starka kuperade och mossrika skogs- och höglandsbygden har lämnat ca 130 kända fornlämningar. De flesta av fornlämningarna härstammar ifrån den äldre järnålderns gravtyper, men det finns även några undantag från en stenåldersboplats och några rösen av bronsålderstyp. Namnet Forserum har, precis som namnet antyder, att göra med att det runnit flera forsar från den bäck som runnit från mossen norr om bebyggelsen, samt rum som betyder ”öppen plats”. Ortnamnet nämns redan på 1330-talet, då som de Parochia Forsarum, men först 1891 grundades det samhälle som är dagens Forserum. Lättarps Gård ligger i Forserum i Jönköpings län, 23 km från Jönköping. Gränna ligger 35 km från Lättarps Gård, medan det är 17 km till Huskvarna.