►Södertuna Slott

Södertuna är ett slott i Gnesta kommun, Södermanland. Huvudbyggnaden är av medeltida ursprung, men sedan om- och tillbyggt under 1600-talets slut och 1700-talets senare del. Vid senaste stora ombyggnaden 1892 fick slottet sitt nuvarande utseende genom arkitekten Isak Gustav Clasons försorg.
Gnesta är beläget mellan Södertälje och Nyköping, längs Västra stambanan.