►Hotel Malmköping

I Malmköping finns bland annat Sveriges Lokaltrafikmuseum med bland annat spårvagnar från många av Sveriges spårvägsstäder. Andra museer är Museet Malmahed och ett så kallat naturum.