Bygg & teknik

► Prova på en prenumeration

Alla prenumerationer avslutas automatiskt

för dig i byggbranschen

Bygg & teknik är tidningen för dig med intresse för teknik och funktion. Bygg & tekniks målsättning är att förmedla den spännade utvecklingen inom byggbranchen till våra läsare – byggbranschens föreskrivare, byggherrarna, byggentreprenörerna och fastighetsägarna. I varje nummer av Bygg & teknik tar vi upp ett speciellt tema, där något dagsaktuellt ämnesområde speglas. Teman under 2012 är: Geoteknik och grundläggning, Nordbygg 2012, Akustik och ljudisolering, Takbyggnadsteknik, Sunda hus/Energi, Byggtekniskt brandskydd, Betongbyggnadsteknik samt Golv och grund.
Till dessa temanummer engageras de verkliga experterna inom respektive område.