Byggnadskultur

► Prova på en prenumeration

Alla prenumerationer avslutas automatiskt

Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift

Här kan du lära dig om byggnaders och trädgårdars material, miljö, historia, hantverk, tradition, arkitektur och restaurering. Vi följer debatten och bildar opinion för K-märkning. Våra artiklar skrivs av både professionella och gör-det-självare, engagerade medlemmar helt enkelt.