Gjuteriet

► Prova på en prenumeration

Alla prenumerationer avslutas automatiskt

svensk och nordisk gjuteriindustri

GJUTERIET utkommer med nio nummer per år. I tidskriften presenteras nyheter och forskning inom ett brett fält med anknytning till gjutning av metaller. Det kan gälla material, metoder, maskiner, arbetsmiljö och teknikutveckling. Detta varvas med företagsreportage, företagsnytt, branschnyheter och artiklar och reportage med anknytning till gjuteribranschen eller dess kunder. Varje nummer av GJUTERIET läses av fler än 10 000 personer inom gjuteri-, verkstads- och fordonsindustri. I princip alla beslutsfattare inom gjuteribranschen nås av GJUTERIET, liksom gjuteriernas kunder. Dessa finns inom verkstads-, fordons-, telekomindustrin samt en rad andra branscher. GJUTERIET ges ut av Gjuteriinformation i Jönköping AB, ett bolag som ägs gemensamt av Svenska Gjuteriföreningen och Sveriges Gjuteritekniska Förening. Medlemmar i Svenska Gjuteriföreningen, ca 200 företag, liksom medlemmar i Sveriges Gjuteritekniska Förening, drygt 1 000 personer, har GJUTERIET.