Husdjur

► Prova på en prenumeration

Alla prenumerationer avslutas automatiskt

Svensk Mjölks kommunikation till mjölkbönder

Tidningen Husdjur läses av mjölkföretagare, veterinärer, rådgivare, husdjurstekniker, avbytare, personal inom mejeribranschen m fl. Husdjur är kunskapsförmedlare och kanal för Svensk Mjölks kommunikation till mjölkbönder. Tidningen tar upp frågor kring företags- och arbetsledning, lönsamhet, inomgårdslogistik, konsumentaspekter samt avel, utfodring, djurhälsa, vallodling och mjölkkvalitet. TS-upplagan är 13.400 ex med 12 nr per år, varav ett dubbelnummer. Utgivare och ägare är Svensk Mjölk.