Nordisk Infrastruktur

► Prova på en prenumeration

Alla prenumerationer avslutas automatiskt

ett nordiskt helhetsgrepp om infrastruktursektorn

Nordisk Infrastruktur som nu funnits i elva år, är branschens enda tidning som tar ett nordiskt helhetsgrepp om infrastruktursektorn, från anläggningssektorn via samtliga transportslag upp till informations- och tjänstesektorn inklusive digital kommunikation (bredband, mobiltelefoni, IP-telefoni etc).