Socialisten

► Prova på en prenumeration

Alla prenumerationer avslutas automatiskt

socialismens idéer i arbetarrörelsen

Tidskriften Socialisten verkar för att sprida socialismens idéer i arbetarrörelsen och är aktiva i ungdomens och fackföreningarnas kamp. Tidskriften ges ut av en förening, med samma namn, som ordnar möten och marxistiska studiecirklar, samt samarbetar med likasinnade över hela världen.