Provkör Pansarvagn


► provkör en äkta stridsvagn

Låt inget stå i vägen för att uppleva drömmarna och låt definitivt inget stå i vägen för 16 ton pansarvagn. Inga hinder är oövervinnliga bakom spakarna på denna frustande muskelmaskin. Välkommen att prova livet som pansarvärnssoldat för en dag Precis som inom militären inleds dagen med inmönstring och teoretisk genomgång. Till skillnad från i militären är välkomnandet varmt och hjärtligt. Efter ombyte till skyddskläder ger de erfarna instruktörerna en utförlig teoretisk genomgång. Sedan är det dags att ge sig ut till den avgränsade banan och den enorma vagnen. Körningen börjar med att instruktören visar alla reglage och körteknik. Sedan är det dags att själv ta kommando över den militära besten. Man känner snabbt vilken otrolig framkomlighet denna pansarvagn besitter. Instruktören finns med under hela körningen och ger tips och goda råd. Det är överraskande enkelt att lära sig hantera och köra pansarvagnen. Efter ett par svängar är det en ren njutning att framföra denna muskelmaskin. Familj och vänner kan enkelt följa körningen från åskådarplatser i anslutning till körområdet eller från passagerarplatser i pansarvagnen.