Tandemskärmflyg


► Flyg skärmflyg och njut

Flygningen sker med en speciell tandemskärm som är nästan dubbelt så stor som en vanlig glidskärm. Starten sker oftast med hjälp en vinsch för att nå ideal flyghöjd. Under en tandemskärmflygning får man möjlighet att själv prova på att styra och om så önskas hinner man med några svängar som får det att kittla i magen. Flyg som en fågel och njut av Sveriges vackra landskap ur ett fågelperspektiv tillsammans med en erfaren tandempilot. Skärmflyg är den enklaste och mest lättillgängliga formen av flygning som finns idag och passar alla, ung som gammal.