Terrängkörning med Jeep


► Testa på off road körning

På en kuperad hinderbana får du lära dig grunderna i terrängkörning med Jeep. Innan du sätter dig bakom ratten får du en noggrann genomgång av en erfaren instruktör. Därefter får du göra några inledande övningar, så du lär känna Jeepen innan det är dags att köra terrängbanan. Banans hinder är bl. a gjorda av stockar och naturrep så att de passar in i den naturliga miljön, dessutom utnyttjas den naturliga backigheten i terrängen. Självklart har instruktören trygg kontroll på vad som händer och finns snabbt på plats om du behöver hjälp. Här får du möjlighet att testa vad du och Jeepen verkligen går för.