Blue1

I oktober 2015 meddelade SAS att de säljer Blue1 till CityJet, som kommer att fortsätta att driva företaget på uppdrag av SAS som en del av en större relation.