Chef

► Prova på en prenumeration

Alla prenumerationer avslutas automatiskt

Sveriges största ledarskapsmagasin

Tidningen Chef är Sveriges största ledarskapsmagasin, med totalt cirka 170 000 läsare. Läsarna är beslutsfattare/chefer i alla typer av organisationer/företag och branscher. Tidningen ger löpande inspiration och stöd åt chefer som vill utvecklas i sin chefsroll. I varje nummer av Chef presenteras konkreta råd, metoder och modeller som direkt kan användas i det dagliga arbetet samt erfarenheter inom aktuella områden, hämtade från både chefer och experter.