Populär Astronomi

► Prova på en prenumeration

Alla prenumerationer avslutas automatiskt

En tidskrift om astronomi och rymdfart

Populär Astronomi är Sveriges ledande populärvetenskapliga tidskrift om astronomi och rymdfart. Här kan man läsa om det mesta som tilldrar sig utanför jordatmosfären! När du tecknar en prenumeration på tidningen blir du dessutom medlem i Svenska astronomiska sällskapet.