Världspolitikens Dagsfrågor

► Prova på en prenumeration

Alla prenumerationer avslutas automatiskt

de stora frågorna som förändrar världen

Världspolitikens Dagsfrågor ger dig en aktuell fördjupning i de stora frågorna som förändrar världen. Skriften ger dig bakgrundskunskapen och de stora linjerna som du inte hittar någon annanstans. Skriften kommer med tolv nummer per år, varav två dubbelnummer.