Copyright

Bilder för privat bruk
Bilder från friafotografer.net's webbsidor får användas gratis för privat hemsida.

Källa ska anges med texten Foto: www.friafotografer.net
Du får inte sälja bilderna vidare.
Bilderna får ej användas på ett sådant sätt att det kan uppfattas som kränkande för motivet eller fotografen. Det är du som publicerar bilder som är ansvarig att inte fotograferna och ingen person eller varumärke på bilderna blir kränkt. Fotograferna bakom bilderna på denna hemsida tar inte ansvar för hur dessa bilder används.


Bilder för kommersiellt bruk
Tidningar/tidskrifter, föreningsblad 900 kr
Informationsbroschyrer, kundtidningar 1 100 kr
Böcker och läromedel 900 kr
Reklambroschyrer, kataloger och årsredovisningar 1 800 kr
Annonser 2 700 kr
Internet Redaktionellt 700 kr
Internet Information 1 000 kr
Internet Kommersiellt 1 200 kr

Fotografier överlåts till kund med rätt till ett engångsbruk.
Nyttjanderätten till bilderna kan inte överföras eller säljas vidare till en tredje part.
Då bilderna publiceras skall www.friafotografer.net nämnas.

Bilder får inte användas eller utnyttjas så att fotografens eller motivets rätt enligt paragraf 3 i upphovsrättslagen kränks. Det får inte heller utnyttjas så att det kränker motivet eller fotografens anseende. 


Mail till copyright friafotografer.net

Vår tillämning och tolkning av personuppgiftslagen PuL - klicka här